P221 Limbang

Wakil Rakyat

Wakil Rakyat untuk kerusi ini

Hasbi Habibollah

Maklumat lanjut

Ricardo Osmund Yampil Baba

Maklumat lanjut


Ini adalah maklumat yang diketahui setakat ini

Jika wakil rakyat salah atau tiada wakil rakyat dipaparkan di sini, sila hubungi kami melalui email [email protected] atau tweet dan tag @sinarproject dengan kerusi.