P208 Sarikei

Wakil Rakyat

Wakil Rakyat untuk kerusi ini

Huang Tiong Sii

Maklumat lanjut

Wong Chin King

Maklumat lanjut

Wong Ling Biu

Maklumat lanjut


Ini adalah maklumat yang diketahui setakat ini

Jika wakil rakyat salah atau tiada wakil rakyat dipaparkan di sini, sila hubungi kami melalui email [email protected] atau tweet dan tag @sinarproject dengan kerusi.