P197 Kota Samarahan

Wakil Rakyat

Wakil Rakyat untuk kerusi ini

Rubiah Wang

Maklumat lanjut

Sopian Julaihi

Maklumat lanjut

Zulkipli Ramzi

Maklumat lanjut


Ini adalah maklumat yang diketahui setakat ini

Jika wakil rakyat salah atau tiada wakil rakyat dipaparkan di sini, sila hubungi kami melalui email [email protected] atau tweet dan tag @sinarproject dengan kerusi.