P183 Beluran

Wakil Rakyat

Wakil Rakyat untuk kerusi ini

Ronald Kiandee

Maklumat lanjut

Japar Zairun

Maklumat lanjut

Lem @ Salim Matin

Maklumat lanjut

Salimah Oyong

Maklumat lanjut

Sipin Kadangi

Maklumat lanjut


Ini adalah maklumat yang diketahui setakat ini

Jika wakil rakyat salah atau tiada wakil rakyat dipaparkan di sini, sila hubungi kami melalui email wa[email protected] atau tweet dan tag @sinarproject dengan kerusi.