P172 Kota Kinabalu

Wakil Rakyat

Wakil Rakyat untuk kerusi ini

Chan Foong Hin

Maklumat lanjut

Lee Han Kyun @ Joseph Lee

Maklumat lanjut

Yong Teck Lee

Maklumat lanjut


Ini adalah maklumat yang diketahui setakat ini

Jika wakil rakyat salah atau tiada wakil rakyat dipaparkan di sini, sila hubungi kami melalui email [email protected] atau tweet dan tag @sinarproject dengan kerusi.