P170 Tuaran

Wakil Rakyat

Wakil Rakyat untuk kerusi ini

Chrisnadia Sinam

Maklumat lanjut

Kalakau @ Kalakan Untol @ Entol

Maklumat lanjut

Wilfred Madius Tangau

Maklumat lanjut

Paumin @ Mohd Aminuddin Aling

Maklumat lanjut

Syra Peter @ P Gom

Maklumat lanjut


Ini adalah maklumat yang diketahui setakat ini

Jika wakil rakyat salah atau tiada wakil rakyat dipaparkan di sini, sila hubungi kami melalui email [email protected] atau tweet dan tag @sinarproject dengan kerusi.