P154 Mersing

Wakil Rakyat

Wakil Rakyat untuk kerusi ini

A. Rahman A. Hamid

Maklumat lanjut

Abd Latiff Ahmad

Maklumat lanjut

Md Nasir Hashim

Maklumat lanjut


Ini adalah maklumat yang diketahui setakat ini

Jika wakil rakyat salah atau tiada wakil rakyat dipaparkan di sini, sila hubungi kami melalui email [email protected] atau tweet dan tag @sinarproject dengan kerusi.