P080 Raub

Wakil Rakyat

Wakil Rakyat untuk kerusi ini

Tengku Zulpuri Shah Raja Puji

Maklumat lanjut


Ini adalah maklumat yang diketahui setakat ini

Jika wakil rakyat salah atau tiada wakil rakyat dipaparkan di sini, sila hubungi kami melalui email [email protected] atau tweet dan tag @sinarproject dengan kerusi.