P016 Baling

Wakil Rakyat

Wakil Rakyat untuk kerusi ini

Abdul Azeez Abdul Rahim

Ijazah Tiruan / CV Tidak Benar

Maklumat lanjut


Ini adalah maklumat yang diketahui setakat ini

Jika wakil rakyat salah atau tiada wakil rakyat dipaparkan di sini, sila hubungi kami melalui email [email protected] atau tweet dan tag @sinarproject dengan kerusi.